Kollektiv bostadsrättsförsäkring från Trygg-Hansa

Från och med 2020-10-01 kommer den fastighetsförsäkring som föreningen har förhandlat fram med Trygg Hansa att även omfatta en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla de bostadsrättslägenheter som finns i föreningen. Ett produktblad från försäkringsgivaren är utlagt på vår hemsida. Högsta ersättning per lägenhet är 150 000 sek och självrisken per lägenhet och skada är 1 500:- sek. Vad ni, som försäkringstagare för Era privata hemförsäkringar för era lägenheter, behöver göra nu är att meddela ert hemförsäkringsbolag att er försäkring ska ändras till en reguljär hemförsäkring utan en bostadsrättsklausul eller motsvarande utökning och att den ändringen ska ske per 2020-10-01. En sådan reduktion i försäkringens omfattning torde motsvaras av en reduktion i premien på er hemförsäkring.

Se produktblad från Trygg-Hansa


Bifogade filer